cs21 cs23 cs28 cs25Wakil Perkasa menerima dan memberi cendera hati kepada wakil Dompet Dhuafa Indonesia.

cs16 cs20วันที่ 25-27 เมษายน 2557 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) ร่วมกับ DOMPET DHUAFA Indonesia (องค์กรช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งในและต่างประเทศ) และ สำนักช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอินโดนีเซีย Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดหาทุนเพื่อสาธารณะ ให้กับองค์กรประชาสังคมปาตานี อาทิเช่น เครือข่ายผู้ช่วยทนายความมุสลิม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (SPAN), สำนักสื่อ Wartani, สถานีวิทยุ Media Selatan, เครือข่ายครูสอนโรงเรียนตาดีกา/โรงเรียนมลายู (JARUM), เครือข่ายบัณฑิอาสาปาตานี INSouth, สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR),

สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (PERWANI), มูลนิธินูซันตาราเพื่อการสวัสดิกาเด็กกำพร้า (NUSANTARA), ศูนย์วัฒนธรรมมลายูปาตานี (BUMI), ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (PICSEB), ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS), สำนักพิมพ์ AWAN BOOK,

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Warth), เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP), มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA), วิทยาลัยประชาชน (People College), สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS) และ ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE) เป็นต้น

งานเริ่มด้วยประธานเปิดพิธี ทนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเต๊ะ ประธาน ศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี

25-27 April 2014 Muslim Attorney Centre Foundation (MAC) bersama DOMPET DHUAFA dan Lembaga Bantuan Hukum INDONESIA (LBH)

Mengadakan program Capacity Building, Communacation Public Fundraising Training kepeda Organisasi masyarakat PATANI seperti Southern Paralegal Advocacy Network (SPAN), Lembaga Media Wartani, Station Redio Media Selatan,

Jaringan Guru Sekolah Melayu /Tadika (JARUM), Jaringan Intelektual Patani (INSouth), Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR), Persatuan Perempuan Patani (PERWANI), Yayasan Nusantara Untuk Kebajikan Anak Yatim Patani ,

Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI), Persatuan Intelek Cinta Seni Budaya (PICSEB), Pusat Pengembanan Kebudayaan Islam (PUKIS), AWAN BOOK, Deep South Warth, Jaringan Hak Asasi Patani (HAP), Yayasan Pusat Penyelarasan Tadika Selatan Thai (PERKASA),

People College, Persekutuan Mahasiswa Pelajar dan Remaja Se Patani (PERMAS) dan Youth Integration For Community Empowerment Center.(YICE)

Berbicara hal tadika

Berbicara hal tadika

bidi3 bidi4 bidi5

<div id=”fb-root”></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/all.js#xfbml=1″; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>
<div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/photo.php?v=638612789523722&#8243; data-width=”550″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><a href=”https://www.facebook.com/photo.php?v=638612789523722″>โพสต์</a&gt; by ‎<a href=”https://www.facebook.com/Assalat.Imad.din”>يا تارك الصلاة</a>‎.</div></div>

1422549_530880633675219_1106968757_nUstaz Abdulwahab Abdulaziz membentang kertas kerja tentang Pendidikan Perkasa dan Kurikulum Standard Pendidikan Islam KPSI  kepada sidang umum bersama Saudara Hassan Yamadibuk dan Abdulmuhaimin Salaeh ketua Perkasa
2013-11-07 19.13.53ปัตตานี ๗ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๒๐น อาจารย์ สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศธภ ๑๒ และนายอับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) พบปะพร้อมชี้แจงการหลักการและเหตุผลการประชุมเชิญปฏิบัติการให้กับ คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ โรงแรมเซาว์เทร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2013-11-07 14.05.58

Ketua Perkasa (Abdulmuhaimin Salaeh) bersama Dr.Abdul Chekleh, dan Abdulrahman Jala sedang memeriksa kurikulum KSPI sebelum di bentangkan dalam sidang umum

2013-11-07 14.07.39

Sidang persiapan membincang kurikulum KSPI di Perkasa2013-11-07 19.36.28

อาจารย์ สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศธภ ๑๒ 2013-11-07 19.36.37Pakculeh Ketua perkasa

perkasa 2014 tema 2014

Yayasan Pusat Penyelarasan Tadika wilayah Selatan (PERKASA) mengadakan kursus pembinaan kualiti guru Tadika pada 11-13 September 2013 bertempat di Hotel Southern View , Patani . Kursus kali ini dahadiri oleh 260 orang guru Tadika dari wilayah Patani, Menara dan Jala .Program kursus ini dibuka secara rasmi oleh Golonel Polis Thawi Sodsong Setiausaha SBPAC. Antara materi kursus adalah ;-

1-  Mengajar yang effektif – Teknik dan Motivasi  oleh Dr.Muhammad Kamil Bin Yusuf Bandar

2-Pengurusan Tadika dan penyesuiannya dengan tuntutan tempatan  oleh Cekgu Abdulghani Dengsamae

3-Teknik mengajar bahasa Arab dengan cara mudah oleh Ustaz Ramli Syahabuddin

4-Matlamat pendidikan Perkasa dan Peranan bahasa Melayu dalam Asean oleh Ustaz Abdulwahab bin Abdulaziz

5-Penggunaan kurikulum Perkasa oleh Abdulmuhaimin Salaeh

6-Retorika dalam Berpidato oleh Ustaz Abdulrahman Dewani

7-Guru profesional dan profesional guru oleh Dr. Muhammad Shakir bin Md.Taha (Malaysia)

8-Bahasa Melayu dalam perkenbangan Asean oleh Ustaz Kamariddin  Kasim (Malaysia)

Kursus ditutup serta berdoa oleh Tuan guru Haji Abdulrahman Makmin Chik , Yang dipetua Majlis Agama Islam Patani

2013-09-11 11.06.04 2013-09-12 11.42.46 2013-09-10 10.02.53 2013-09-09 21.12.42 wh1 kamil4 kamil1

 

tema 2014