1.Berusaha menyelaraskan kurikulum Perkasa.

2.Berusaha untuk memperiratkan persaudaraan, (ukhuwah Islamiah)

3.Berusaha untuk melahirkan tenaga guru yang terlatih.

4.Berusaha untuk menyibarkan ilmu pengetahuan.

5.Berusaha menghargai dan memlihara agama dan budaya bangsa.

6.Berusaha meningkat taraf hidup anak bangsa dengan berasaskan ilmu pengtahuan.

7.Berusaha menolong para fakir,miskin,anak yatim dan mereka dalam kesusahan

Advertisements