1.Untuk menyatu dan menyelaras persatuan Tadika di selatan Thailand. 2.Untuk mengembangkan tenaga guru yang keahlian dan bertanggongjawab. 3.Untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran Tadika dan menyatukan kegiatan-kegiatan ku-kurikulum. 4.Untuk mengembangkan cita-cita agama dan budaya bangsa. 5.Untuk mengukuhkan perpaduan umat.

Advertisements